Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, znany bardziej jako PKO BP został założony w 1948 roku. Główna siedziba banku znajduje się w Warszawie przy ulicy Puławskiej. Prezesem banku jest obecnie Zbigniew Jagiełło. Jest to jeden z polskich banków uniwersalnych, który od 2004 roku ma swoje notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W roku 2014 bank znalazł się na 623 miejscu w rankingu, który przedstawiał największe przedsiębiorstwa jakie mamy na świecie. Jako bank uniwersalny swoją ofertę kieruje zarówno do osób fizycznych, jak i do małych i średnich przedsiębiorstw po wielkie korporacje. PKO ma obecnie ponad 1200 oddziałów detalicznych na terenie całej Polski, jedenaście oddziałów detalicznych i aż 32 centra korporacyjne i siedem regionalnych oddziałów korporacyjnych. Ponad to jest to bank, który posiada osiem biur bankowości prywatnej i ponad trzysta bankomatów. Jak widać jest to jedna z bardziej rozbudowanych placówek bankowych jakie działają na terenie naszego kraju. Jest to bank jaki kontroluje Skarb Państwa. Posiada on prawie 30% akcji PKO BP. Reszta akcji należy do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Bank Polski można uznać za spółkę krajową, której akcje mają największą wartość na giełdzie.

Grupa kapitałowa PKO BP.

Do grupy kapitałowej banku oprócz PKO BP wchodzą spółki zależne, spółki współzależne i spółki, które są stowarzyszone z bankiem. Ich działalność opiera się głównie na rynku finansowym i na uzupełnianiu oferty banku o nowe produkty i usługo. Od PKO Banku Polskiego jest zależnych bezpośrednio czternaście spółek. Zaliczamy do nich: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o., PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, PKO BP Finat Sp. z o.o., PKO Leasing SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Bank Hipoteczny SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Kredobank SA, PKO Finance AB, „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową działalnością, NEPTUN, Merkury oraz Qualia Development Sp. z o.o.. Jak widać grupa kapitałowa banku jest dosyć dobrze rozbudowana. Zajmują się działalnością leasingową, zarządzaniem funduszami emerytalnymi, różnymi usługami finansowymi, działalnością windykacyjną, faktoringiem, a nawet działalnością deweloperską.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://mamona.com.pl/index.php?trackback/8

This post's comments feed