Tag - okres kredytowania.

Entries feed - Comments feed

Tuesday, July 24 2018

Czynniki wpływające na ryzyko kredytowe i zdolność kredytową.

Czynniki wpływające na wielkość ryzyka kredytowego. Dzięki analizie kredytowej można sprawdzić jaka jest wysokość ryzyka kredytowego. Banki do sprawdzenia tego ryzyka biorą pod uwagę kilka bardzo ważnych czynników. Bank sprawdzając ryzyko bierze pod uwagę rodzaj kredytobiorcy. W przypadku, kiedy kredyt brany jest przez jednostki sektora finansów publicznych w oczach banku taki kredyt niesie za sobą zerowe ryzyko. Na ryzyko kredytowe wpływa również sytuacja finansowa kredytobiorcy i wysokość udzielonego kredytu. Wiadomo, że jeżeli sytuacja finansowa kredytobiorcy jest bardzo dobra i bierze on kredyt na miarę swoich możliwości finansowych ryzyko kredytowe będzie niewielkie. W życiu jednak bywa różnie i sytuacja finansowa kredytobiorcy może się z dnia na dzień zarówno polepszyć jak i co gorsza pogorszyć. Na wysokość ryzyka kredytowego ma wpływ również to na co ten kredyt będzie przeznaczony. Bardziej ryzykowne będą cele bieżącego finansowania i kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne. Długość okresu kredytowania i warunki w jakich udzielono kredytu również są czynnikami jakie sprawdza bank, chcąc wyliczyć ryzyko kredytowe. Ma na to wpływ rodzaj i wysokość oprocentowania, waluta w jakiej wzięto kredyt, czy też wysokość wkładu własnego kredytobiorcy. Wartość i rodzaj zabezpieczenia kredytu jaki przyjął bank także brany jest pod uwagę podczas sprawdzania ryzyka kredytowego. Banki udzielają kredytów różnym grupom kredytobiorców. Są nimi gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, inne banki, czy też jednostki sektora finansów publicznych. Analiza kredytowa jest nieco inna, kiedy o kredyt stara się osoba fizyczna i inna w przypadku osoby prawnej. Jeżeli osoba fizyczna stara się o udzielenie kredytu konsumenckiego wówczas bardziej liczy się analiza jakościowa w jakiej ocenia się indywidualnie kredytobiorcę i sprawdza te cechy, które mają wpływ na to czy będzie w stanie na czas spłacić zobowiązanie jakie zaciąga wobec banku. Analiza ilościowa natomiast sprawdza się w przypadku kredytów gospodarczych, nie czekaj i odwiedź portal który pomógł już wielu ludziom - kredytomania.eu. money-621349_640.jpg

Continue reading...