Biuro Informacji Kredytowej- przyjaciel czy wróg?

0
145

Idziesz do banku z nadzieją uzyskania wsparcia finansowego na określony cel. Wypełniasz wniosek i przekazujesz go pracownikowi banku…i otrzymujesz odpowiedź odmowną. Okazuje się, że Twoja historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej jest negatywna i z tego właśnie względu nie otrzymasz pieniędzy, na które tak liczyłeś. Czy popularny BIK to naprawdę Twój wróg? Czy należy się bać weryfikacji w BIK? Kiedy Biuro Informacji Kredytowej staje się Twoim przyjacielem?

Biuro Informacji Kredytowej to przedsiębiorstwo współpracujące z wszystkimi bankami oraz instytucjami finansowymi. Jej zadaniem jest przede wszystkim zbieranie, integrowanie oraz udostępnianie dalej danych związanych z historią kredytową konsumentów, banków czy innych instytucji. Celem jego działania jest do analizowania ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem pożyczki konkretnej osobie lub firmie. Pozwala to ograniczyć wyłudzanie kredytów przez przestępców gospodarczych oraz monitorowania bieżącego zadłużenia konsumentów. BIK udziela zainteresowanym nie tylko negatywnych informacji, ale także gromadzi informacje pozytywne o historii kredytowej. Należy pamiętać, że wszelkie informacje przetwarzane oraz przekazywane bankom i instytucjom finansowym są ściśle chronione. Mogą być pobierane wyłącznie w wyniku złożenia przez określoną osobę wniosku kredytowego. Co to oznacza? Nikt bez naszej zgody nie może sobie ot tak sprawdzić naszej historii kredytowej.

Czy BIK to instytucja potrzebna czy nie? Oczywiście, że to instytucja pomocna! Pozwala na obiektywne określenie, czy Ty jako potencjalny pożyczkobiorca jesteś pewnym klientem. Określa to, czy bank może Ci zaufać powierzając Tobie swoje pieniądze. W końcu są to ich własne, uczciwie zarobione pieniądze! Co więcej, Ty jako klient masz możliwość zweryfikowania, czy bank, w którym zamierzasz wziąć pożyczkę ma stabilną sytuację finansową i pozwoli Ci spać spokojnie.

Niektórym wydaje się, że Biuro Informacji Kredytowej jest negatywne. W końcu często przez właśnie tą instytucję omawiane jest nam udzielanie kredytu. Często jednak jest to długofalowo bardzo dobra decyzja. W sytuacji, w której nasza sytuacja finansowa jest niepewna, BIK udzieli nam szczerej odpowiedzi na pytanie czy jesteśmy w stanie spłacić zobowiązanie. Nam może się wydawać, że damy radę, ale prawda jest zgoła inna. To jest właśnie podstawowe zadanie BIKu. Przez wiele lat BIK chronił portfele wszystkich konsumentów w Polsce wskazując na osoby i instytucje, którym nie powinno się udzielać kredytu. Na straty związane z nierzetelnymi kredytobiorcami składamy się bowiem my wszyscy!

Zobacz także:  Pożyczka krótkoterminowa w internecie – korzyści