Czynniki wpływające na ryzyko kredytowe i zdolność kredytową

0
667

Czynniki wpływające na wielkość ryzyka kredytowego. Dzięki analizie kredytowej można sprawdzić jaka jest wysokość ryzyka kredytowego. Banki do sprawdzenia tego ryzyka biorą pod uwagę kilka bardzo ważnych czynników. Bank sprawdzając ryzyko bierze pod uwagę rodzaj kredytobiorcy. W przypadku, kiedy kredyt brany jest przez jednostki sektora finansów publicznych w oczach banku taki kredyt niesie za sobą zerowe ryzyko. Na ryzyko kredytowe wpływa również sytuacja finansowa kredytobiorcy i wysokość udzielonego kredytu. Wiadomo, że jeżeli sytuacja finansowa kredytobiorcy jest bardzo dobra i bierze on kredyt na miarę swoich możliwości finansowych ryzyko kredytowe będzie niewielkie. W życiu jednak bywa różnie i sytuacja finansowa kredytobiorcy może się z dnia na dzień zarówno polepszyć jak i co gorsza pogorszyć. Na wysokość ryzyka kredytowego ma wpływ również to na co ten kredyt będzie przeznaczony. Bardziej ryzykowne będą cele bieżącego finansowania i kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne. Długość okresu kredytowania i warunki w jakich udzielono kredytu również są czynnikami jakie sprawdza bank, chcąc wyliczyć ryzyko kredytowe. Ma na to wpływ rodzaj i wysokość oprocentowania, waluta w jakiej wzięto kredyt, czy też wysokość wkładu własnego kredytobiorcy. Wartość i rodzaj zabezpieczenia kredytu jaki przyjął bank także brany jest pod uwagę podczas sprawdzania ryzyka kredytowego. Banki udzielają kredytów różnym grupom kredytobiorców. Są nimi gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, inne banki, czy też jednostki sektora finansów publicznych. Analiza kredytowa jest nieco inna, kiedy o kredyt stara się osoba fizyczna i inna w przypadku osoby prawnej. Jeżeli osoba fizyczna stara się o udzielenie kredytu konsumenckiego wówczas bardziej liczy się analiza jakościowa w jakiej ocenia się indywidualnie kredytobiorcę i sprawdza te cechy, które mają wpływ na to czy będzie w stanie na czas spłacić zobowiązanie jakie zaciąga wobec banku. Analiza ilościowa natomiast sprawdza się w przypadku kredytów gospodarczych.

Zobacz także:  Fachowe doradztwo co do złej historii kredytowej

Czynniki mające wpływ na zdolność kredytową. Zdolność kredytowa jest niczym innym jak realną zdolnością jaką ma kredytobiorca do tego, że na czas spłaci zaciągnięty kredyt łącznie z odsetkami i innymi kosztami jakie zostaną do niego doliczone. Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników. Najważniejszym z nich jest wysokość dochodów jakie osiąga osoba, która ubiega się o kredyt. Jak łatwo się domyślić im większe będą to dochody tym większe mamy szansę na większą sumę kredytu. Na wielkość zdolności kredytowej jaką wyliczy nam bank wpływa także to z jakiego źródła uzyskujemy dochód i czy jest on systematyczny. Mając konto w banku w jakim ubiegamy się o kredyt i na jakie wpływają nasze dochody bank sam sprawdzi jakie one są i w jakich odstępach czasu wpływają na nasze konto. W innych przypadkach potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach. Z pewnością pracując na umowę o pracę w oczach banku będziemy bardziej wiarygodni niż osoba pracująca na umowę zlecenie lub na umowę agencyjną. Mając inne zobowiązania i obciążenia kredytowe nasza zdolność kredytowa będzie mniejsza dlatego warto je spłacić wcześniej zanim zaczniemy starać się o kolejny kredyt w innym banku. Na wysokość zdolności kredytowej wpływa również rodzaj i wysokość raty kredytu, a także okres kredytowania i rodzaj rat na jakie się zdecydujemy. Do wyboru mamy raty równe i raty malejące. Innymi czynnikami jakie mają wpływ na zdolność kredytową kredytobiorcy jest dotychczasowa historia kredytowa, wiek jaki ma kredytobiorca, a także liczba osób w gospodarstwie domowym jakie są na jego utrzymaniu. Znaczenie ma również zabezpieczenie dodatkowe kredytu i wysokość wkładu własnego.