Lokaty sposobem na oszczędzanie

0
205

Lokata na nowe środki w Alior Banku.

Lokata na nowe środki w Alior Banku jest lokatą dla klientów Private Banking. Depozyt można założyć od kwoty 1 000 złotych na okres 275 dni. Klienci, którzy się na niego zdecydują mają gwarancję oprocentowania nominalnego w wysokości 2,25% w skali roku i jest ono przez cały czas trwania lokaty stałe. Oferta została przygotowana przez bank dla nowych i obecnych klientów, którzy wpłacą na lokatę tylko nowe środki. Mamy gwarancję kapitalizacji odsetek na koniec okresu i utracimy je wszystkie, jeżeli zerwiemy lokatę przed czasem. Jest to lokata odnawialna. Po okresie jej zapadalności zostaje odnowiona z oprocentowaniem 0,15% w skali roku. Założymy ją w oddziale Alior Banku, lub przez Internet. Lokata na nowe środki może zostać założona na okres dziewięciu miesięcy. Wówczas oprocentowanie na lokacie jest równe 2,10% w skali roku. Można ją założyć od minimalnej kwoty 1 000 złotych. Tutaj założenie w banku konta osobistego nie jest wymagane.

Lokata Bonusowa w Banku Santander.

Lokata Bonusowa jaką oferuje Bank Santander oprocentowana jest na 2,2% w skali roku. Na takie oprocentowanie mogą liczyć jedynie ci klienci, którzy złożą wniosek o kartę kredytową i wykonają co najmniej dziesięć transakcji przez okres trzech miesięcy. Zakres kwot na tej lokacie to przedział od 1 000 do 100 000 złotych. Depozyt możemy założyć na okres sześciu miesięcy. Jest to propozycja lokaty półrocznej. Odsetki są kapitalizowane na koniec okresu, lokata jest nieodnawialna i jej zerwanie skutkuje utratą odsetek. Można założyć depozyt jedynie w oddziale banku.

Lokata dwuletnia w Nest Banku.

Nest Lokata Nowe Środki jest lokatą dwuletnią oferowaną przez Nest Bank z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 2,7% w skali roku. Chcąc otrzymać takie oprocentowanie na lokacie trzeba zasilić ją nowymi środkami. Jeżeli tego warunku nie spełnimy bank obniży nam oprocentowanie do 1,2% w skali roku, czyli zmniejszy je o ponad połowę. Na tej lokacie zakres kwot zaczyna się od 1 000 złotych i kończy na kwocie 2 mln złotych. Jak widać zakres kwot jest bardzo duży. Jednym z warunków skorzystania z oferty jest założenie w banku Nest Konta. Depozyt ma charakter odnawialny i można go założyć w oddziale lub za pośrednictwem internetu.

Zobacz także:  Jak założyć lokatę bankową?