Z jakiego powodu odmówiono mi kredytu gotówkowego?

0
80

Implikując o kredyt gotówkowy, musimy wypełnić wskazane procedury, a pierwszą z nich jest złożenie wniosku, razem z ewentualnymi dokumentami, o jakie poprosi nas bank. Na tej podstawie dopiero analityk względnie system elektroniczny sprawdzi wiarygodność finansową, obliczy naszą zdolność kredytową, jak również wyda stosowną decyzję. Decyzja oczywiście nie zawsze jest pozytywna, a przyczyn dostania decyzji odmownej może być wiele.

Wadliwa przeszłość kredytowa

Przepisy prawa bankowego wymuszają na bankach nieodzowność kontrolowania historii kredytowej Pożyczkobiorców starających się o udzielenie kredytu gotówkowego i nie ma od tego odwrotu. W bazie BIK znajdują się wszystkie dane w materii kredytów, z których korzystaliśmy w przeszłości oraz w tej chwili, zarówno dodatnie, jak i ujemne, w które każdorazowo ma wgląd bank. Jeśli bank w toku rozważania wniosku sprawdzając naszą historię, odszuka informacje o opóźnieniach w spłacie innych zobowiązań finansowych, które przewyższają 30 dni, wówczas uzna nas jako mających pejoratywną przeszłość kredytową i najprawdopodobniej odrzuci wniosek.

Niska zdolność kredytowa

W przypadku każdego starającego się o udzielenie kredytu gotówkowego analizowana jest zdolność kredytowa. Obliczenie jej opiera się na wielkości zarobków, od których odejmowane są deklarowane stałe obciążenia miesięczne. Pozostała suma musi być na tyle duża, żeby zagwarantować bezproblemową i terminową spłatę branego kredytu. W wypadku, jeżeli nie dokumentujemy zarobków zaświadczeniem, a zamiennie składamy oświadczenie o wysokości dochodów oraz ich źródle pod żadnym pozorem nie należy zawyżać uzyskiwanego wynagrodzenia. Bank w dowolnym momencie zdoła, dzwoniąc do pracodawcy zweryfikować, czy naprawdę zarabiamy tyle, jak dużo oświadczyliśmy we wniosku. O ile bank sprawdzi, że zawyżyliśmy swoje dochody, w takim razie z pewnością odrzuci nasz wniosek. Wniosek może być także odrzucony przez zbyt liczne zobowiązania finansowe, jakie teraz ciążą na potencjalnym kredytobiorcy, wskutek których jego zdolność do spłaty pożyczki jest nazbyt niska.

Zobacz także:  Ubezpieczenie kredytu gotówkowego

Braki w należnościach za rachunki

Oprócz BIK bank weryfikuje kredytobiorcę także w drugich rejestrach dłużników takich jak BIG, KRD, czy ERIFF. O ile odszuka tam informacje mówiące o tym, że uprzednio mieliśmy czy aktualnie mamy zaległości w płaceniu rachunków za media, przeterminowane alimenty, bądź niezapłacone grzywny powiększy to naszą szansę na dostanie ujemnej decyzji. Bank może nas z powodu tego uznać za niepewnych Klientów, którzy mogą udzielony kredyt nie spłacać na czas.

Już drobiazgi mogą zaważyć na decyzji kredytowej

Nieraz przez zwyczajne zaniedbanie bądź zapominalstwo możemy sami siebie narazić na odmowę przyznania pożyczki gotówkowej. Przyczyną może okazać się zaledwie podanie błędnych informacji we wniosku tego typu jak telefon, adres, lub mail. Trzeba tym samym solidnie podejść do sprawy wniosku i starannie go sprawdzić, nim go wyślemy, ażeby nie wystawiać się na niekonieczną odmowę.

Wyliczyliśmy jedynie najważniejsze z przyczyn, jednakowoż może ich być dużo więcej, gdyż każdy z nas ma inną sytuację. Mamy mimo to ufność, że dość dokładnie wyłożyliśmy Wam ewentualnie, z jakiego powodu odmówiono wam kredytu gotówkowego i wiedza ta okaże się pomocna przy ewentualnym staraniu się o kredyt. Zastosowanie zdobytych informacji w praktyce uchroni Was przed niepotrzebnym stresem związanym z ewentualna odmową w najmniej odpowiednim momencie, a zarazem stratą czasu.